Αφρού – Νερού

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού – COLOR

Τροχήλατη Αφρογεννήτρια

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Lt Αφρού

Πυροσβεστήρας 2Lt Αφρού INOX

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 25Lt Αφρού INOX