Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2)

Πυροσβεστήρας 2Kg CO2

Πυροσβεστήρας 2Kg CO2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 10Kg (2×5) CO2

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 27Kg CO2

Φιάλη CO2 45kg Πλήρης