Καυστήρες

Στη διάθεση επίσης μία σειρά με λέβητες αερίου, πέλετ, πετρελαίου συνεργαζόμενοι με τις καλύτερες εταιρίες.

Immergas Victrix Maior 28 TT ErP
Τύπος λειτουργίας: Συμπύκνωσης

Ονομαστική απόδοση: 24 kW

Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: έως 102,3%

Διαμόρφωση ισχύος 1:10

Inverter κυκλοφορητής

Ξεχωριστός εναλλάκτης για την παραγωγή ΖΝΧ

Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος