Θέρμανση / Κλιματισμός

Η εταιρία μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κλιματισμού τόσο οικιακών όσο και επαγγελματικών χώρων.

MAGIS COMBO
Στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ (ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ)

Περιέχει ψυκτικό υγρό R410

Δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ΖΝΧ συνδέοντας το σε σειρά μ’ ένα δοχείο αποθήκευσης

Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός ελεγκτής ο οποίος αποφασίζει ποιο από τα δύο συστήματα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί

Η εξωτερική μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο

Η εσωτερική μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε μερικώς προστατευόμενο εξωτερικό χώρο