Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 
1Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE

Πυροσβεστήρας Οροφής
1Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας Οροφής 3Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. 1 Βάνα

Πυροσβεστήρας 25Kg Ξηράς Σκόνης Τοπ. Εφαρμ. μία Βάνα

Τροχήλατος πυροσβεστήρας 25 kg ξηράς σκόνης welded

Τροχήλατος Πυροσβεστήρας 30Kg Ξηράς Σκόνης

Πυροσβεστήρας 3Kg Ξηράς Σκόνης INOX

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης INOX