ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Μελέτες

Μελέτες Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την Υ.Α.5905/Φ15/839 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης ή επαγγελματικού εργαστηρίου απαιτείται Εγκεκριμένη Μελέτη Πυροπροστασίας και Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας. Αναλαμβάνουμε, εσωτερικά ή σε συνεργασία με αρμόδιους και έμπειρους Μηχανολόγους, την εκπόνηση της Μελέτης Πυροπροστασίας της επιχείρησής σας.

Συντηρήσεις

Συντηρήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης & πυροσβεστήρων

Η συντήρηση των συστημάτων πυρόσβεσης, της πυρανίχνευσης και των πυροσβεστήρων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των κτιρίων και των ενοίκων τους. Οι τακτικές επιθεωρήσεις και η συντήρηση αυτών των συστημάτων βοηθούν να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν σωστά και είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον, η συντήρηση πυροσβεστήρων και άλλου εξοπλισμού πυρόσβεσης μπορεί να συμβάλει στην παράταση της διάρκειας ζωής τους, στη μείωση της ανάγκης για επισκευές και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου περιστατικών πυρκαγιάς. Με την κατάλληλη συντήρηση, αυτά τα κρίσιμα συστήματα μπορούν να παρέχουν ηρεμία και προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Πυρόσβεση

Συστήματα Πυρόσβεσης

Μετά την εγκατάσταση του Πυροσβεστικού σας δικτύου, αναλαμβάνουμε την τακτική του επιθεώρηση και συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος, ώστε ο εξοπλισμός σας να είναι πάντοτε έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας. Επιπλέον, μπορούμε να επισκευάσουμε τυχόν ζημιές ή/και να εκμοντερνίσουμε το ήδη υπάρχον δίκτυο.

Πυρανίχνευση

Συστήματα Πυρανίχνευσης

Η επιθεώρηση και συντήρηση ενός Συστήματος Πυρανίχνευσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της Πυροπρόληψης. Ένα σωστά συντηρημένο Σύστημα αυξάνει δραματικά το επίπεδο προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και προστατεύει αποτελεσματικά τη ζωή και την περιουσία σας.

Πυροσβεστήρες

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.618/43/ΦΕΚ52/2005 και την 17230/671/ΦΕΚ1218/2005 τροποποίησή της, η συντήρηση των φορητών αλλά και τροχήλατων, οροφής ή άλλης μορφής πυροσβεστικών σας μέσων, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Στα καταστήματα μας παίρνουμε σοβαρά τη συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων σας. Το πλήρως εγκεκριμένο εργαστήριό μας, η πολυετή εμπειρία μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, εγγυώνται τον λεπτομερή έλεγχο του εξοπλισμού σας και σας τον παραδίδουν έτοιμο, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ελέγχου και καλής λειτουργίας. Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για την παραλαβή και παράδοση του εξοπλισμού σας από και προς τον χώρο σας.

Γιατί να επιλέξετε εμάς…

Ο έλεγχος των πυροσβεστήρων πραγματοποιείται σε πλήρως εγκεκριμένο εργαστήριο που λειτουργεί με την άδεια του ΥΒΕΤ, πιστοποιημένο και από τον ελεγκτικό φορέα Bureau VERITAS που εκδίδει Βεβαίωση Συμμόρφωσης Αναγνωρισμένης Εταιρείας
Υπάρχει αρμόδιο άτομο, υπεύθυνο για την σωστή διενέργεια του ελέγχου των πυροσβεστήρων. Το πιστοποιητικό καταλληλότητας και εκπαίδευσης του αρμοδίου ατόμου ανανεώνεται σε τακτική βάση από τον ελεγκτικό φορέα της Bureau VERITAS και το ΥΒΕΤ
Παραλαμβάνετε γραπτή εγγύηση λειτουργίας με έκδοση ειδικού πιστοποιητικού και αντίγραφο του Μητρώου Περιοδικού Ελέγχου
Στα πλαίσια των αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πυροσβεστήρες (δοχεία υπό πίεση), τηρούμε αναλυτικά ηλεκτρονικά αρχεία (μητρώο περιοδικού ελέγχου) για κάθε πώληση ή συντήρηση που πραγματοποιούμε. Αποκτάτε έτσι την δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα για το σύνολο των ελέγχων που υφίσταται στο κύκλο ζωής του ο πυροσβεστήρας σας αλλά και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν κάθε φορά
Χρησιμοποιούμε γνήσια ανταλλακτικά και πρώτες ύλες Ευρωπαϊκής προέλευσης (CE), ενώ τοποθετούμε κάθε φορά ευανάγνωστες και σαφείς οδηγίες χρήσης και συντήρησης
Τοποθετούμε αναλογικά, αναπληρωματικούς πυροσβεστήρες μέχρι να συντηρηθούν οι δικοί σας
Επιστρέφουμε ότι περιλαμβάνουμε με σεβασμό στην περιουσία σας, εξασφαλίζοντας ότι δεν ανταλλάσσονται οι δικοί σας με παλαιότερους πιο καταπονημένους πυροσβεστήρες
Έχετε οικονομικό όφελος από την άμεση συναλλαγή, χωρίς κρυφές χρεώσεις και μεταπωλητές
Αξιολογούμε ΔΩΡΕΑΝ τον χώρο σας και σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για πυροσβεστήρες, πυρανίχνευση, φώτα ασφαλείας και πυρόσβεση.