ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους

Κλιματισμός

Η εταιρία μας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες κλιματισμού τόσο οικιακών όσο και επαγγελματικών χώρων.

Στιγμιαία παραγωγή ΖΝΧ (ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ)

Περιέχει ψυκτικό υγρό R410

Δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ΖΝΧ συνδέοντας το σε σειρά μ’ ένα δοχείο αποθήκευσης

Ενσωματωμένος ηλεκτρονικός ελεγκτής ο οποίος αποφασίζει ποιο από τα δύο συστήματα θα πρέπει να ενεργοποιηθεί

Η εξωτερική μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο

Η εσωτερική μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί σε μερικώς προστατευόμενο εξωτερικό χώρο

Air conditioner isolated

Λέβητες

Στη διάθεση επίσης μία σειρά με λέβητες αερίου, πέλετ, πετρελαίου συνεργαζόμενοι με τις καλύτερες εταιρίες.

Τύπος λειτουργίας: Συμπύκνωσης

Ονομαστική απόδοση: 24 kW

Απόδοση στην ονομαστική ισχύ: έως 102,3%

Διαμόρφωση ισχύος 1:10

Inverter κυκλοφορητής

Ξεχωριστός εναλλάκτης για την παραγωγή ΖΝΧ

Περιλαμβάνεται ομόκεντρη καπνοδόχος